O nas

Czym się zajmujemy?

Głównymi celami działalności naszego koła naukowego są:

 • rozwijanie zainteresowań naukowych studentów logistyki,
 • zapoznawanie studentów z praktycznymi zastosowaniami logistyki i zarządzania, wdrażanymi innowacjami usprawniającymi działalność przedsiębiorstw,
 • poszerzanie wiedzy studentów o zagadnienia z zakresu logistyki, zarządzania oraz innowacji stosowanych w przedsiębiorstwach,
 • promowanie wśród studentów firm oferujących praktyki i staże,
 • zachęcanie studentów do podjęcia dodatkowej aktywności w trakcie studiów.

Misja i status

  Misją Koła Naukowego Logistyki jest łączenie teorii z praktyką, swoiste pośrednictwo pomiędzy uczelnią, a szeroką branżą logistyczną i jej rynkiem pracy. Jest to możliwe dzięki spotkaniom z przedstawicielami czołowych firm z branży, konferencjom naukowym, wycieczkom tematycznym oraz wszelkiego rodzaju innym atrakcjom, w których nasze koło bierze czynny udział. Naszym celem jest przede wszystkim rozwijanie tematyki logistycznej oraz zdobywanie praktycznej wiedzy, przydatnej w późniejszej pracy. Angażujemy się także w projekty uczelniane, które są świetną okazją dla szkół średnich i wyższych, na poznanie logistyki od strony praktycznej.

  Wizją Kola Naukowego Logistyki jest stworzenie takiej organizacji studenckiej, w której zaangażowanie procentuje i przynosi wymierne efekty. Chcemy skutecznie realizować nasze wspólne cele. Dążymy do tego, by nasze Koło stało się rozpoznawalne, a konferencje organizowane na naszym wydziale zrzeszały jak najwięcej chętnych z różnych miast i uczelni.

Osiągnięcia

Członkowie naszego koła mogą poszczycić się następującymi osiągnięciami:

 • Dominik Wronkowski – Wygłoszenie referatu: Lean jako koncepcja zrównoważonych łańcuchów dostaw, podczas Poznańskiego forum logistycznego, Politechnika Poznańska, 2016.
 • Dominik Wronkowski –  publikacja artykułu: Sposoby poprawy obsługi klienta w branży TSL,  XII Ogólnopolskie Forum Studentów Transportu i Logistyki, Politechnika Wrocławska, Translogistics 2016
   
 • Anita Sieradzka, Ola Reńda, Michał Włodarek – wygłoszenie referatu: Aplikacje mobilne w logistyce,  podczas I edycji Ogólnopolskiej Konferencji „Uniwersytecka Liga Logistyków”, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2016
 • Anita Sieradzka, Ola Reńda – publikacja referatu: Metody doskonalenia procesów i produktów na przykładzie japońskich technik zarządzania, podczas konferencji: „Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku", Wydział Zarządzania, Łódź 2016
 • Anita Sieradzka, Ola Reńda – wygłoszenie referatu: Dworzec Łódź Fabryczna przykładem węzła multimodalnego, IX Dni Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Kraków 2016
 • Małgorzata Łakomicka, Anna Wróblewska – wygłoszenie oraz publikacja referatu: Zwroty w handlu elektronicznym, referat zajął I miejsce podczas II Sopockich Warsztatów Logistycznych, Sopot 2015 
 • Małgorzata Łakomicka, Anna Wróblewska – wygłoszenie oraz publikacja referatu: Elektroniczne giełdy transportowe jako narzędzie ograniczania pustych przebiegów, podczas IV Kopernikańskich Dni Logistyki, Turuń 2016
 • Małgorzata Łakomicka, Anna Wróblewska – wygłoszenie oraz publikacja referatu: Logistyka miejska na przykładzie Łódzkiego roweru publicznego, referat wygłoszony podczas III Sopockich Warsztatów Logistycznych, Sopot 2016 
 • Małgorzata Łakomicka, Anna Wróblewska – wygłoszenie referatu: Transport miejski a ekologia, referat zajął II miejsce podczas IX Dni Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Kraków 2017

Zarząd

Zarząd koła na rok 2018/2019:

Prezes: Roman Podolski
Wiceprezes: Aleksandra Gralak 
II Wiceprezes:  Bartek Kamiński

Członkowie

Obecnie nasze koło naukowe zrzesza 36 członków, są to:

 • Podolski Roman
 • Gralak Aleksandra
 • Kamiński Bartek
 • Mierska Katarzyna
 • Maciążek Marcin
 • Smug Bartłomiej
 • Wieczorek Aleksandra
 • Michalak Kacper
 • Jędruszkiewicz Dawid
 • Szulc Agnieszka
 • Czarnecka Justyna
 • Stankiewicz Nicola
 • Sut Daria
 • Sieradzka Anita
 • Podolskyi Kirilo
 • Rohulskyi Andrii
 • Pietrasiak Adam
 • Jacoń Mateusz
 • Kryszak Elżbieta
 • Łakomicka Małgorzata
 • Nepomniashcha Maria
 • Pietrzak Dawid
 • Różniatowski Dominik
 • Trębacz Paulina
 • Wróblewska Ania
 • Wronkowski Dominik
 • Wypych Katarzyna
 • Milczarek Magdalena
 • Majkowska Martyna
 • Lekka Ilona
 • Augustyn Damian
 • Panek Agnieszka
 • Ławniczak Katarzyna
 • Pogorzelczyk Sandra
 • Lisiewska Katarzyna
 • Szydlik Dominik

Opiekun

Opiekunem koła jest Dr Urszula Motowidlak.

W swoich badaniach naukowych wykorzystuje interdyscyplinarne podejście do analiz zagadnień logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Znajduje to potwierdzenie w wielu publikacjach z tego zakresu oraz referatach, które prezentowała na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Uczestniczyła także w badanich z zakresu zrównoważonego rozwoju, m.in.:

Pełniła funkcję członka Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020.
Pełniła funkcję eksperta w projekcie „Program upowszechniania osiągnięć nauki z zakresu zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy”; projekt był współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku.
Pełniła funkcję konsultanta w projekcie „Uwarunkowania i mechanizmy racjonalizacji gospodarowania energią w gminach i powiatach”, finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne otrzymała w 2007 r. indywidulaną Nagrodę Rektora UŁ III stopnia.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Łódź, Polskiego Towarzystwa Logistycznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Jest promotorem wielu prac licencjackich i magisterskich. Jedna z tych prac została wyróżniona I nagrodą w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych w roku akademickim 2012/2013.